Tilcursus

Als gevolg van de hogere complexiteit van zorg in onze samenleving is de fysieke belasting van zorgverleners de laatste jaren enorm toegenomen. Niet alleen zorgverleners worden met tillen geconfronteerd, ook activiteitenbegeleiders, vrijwilligers, de bouw, productie, logistiek en medewerkers van de facilitaire dienst hebben dagelijks te maken met houding, tillen en verplaatsen in de ruimte. Een belangrijke factor bij het slagen van het transferbeleid is dat dit door alle medewerkers gedragen wordt; hiervoor is bewustwording, attitudeverandering en training nodig. Deze cursus wordt afgestemd op beleid en procedures van het bedrijf of de instelling en richt zich direct op de werksituatie van de deelnemers.

Inhoud

In de cursus kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • inleiding over fysieke belasting, o.a. anatomie, tips voor fitheid, tilprincipes
 • verplaatsingen in bed, met en zonder hulpmiddelen
 • verplaatsingen uit bed, en in zit-zitsituaties, met en zonder hulpmiddelen
 • assisteren bij het lopen en in bijzondere situaties, met en zonder hulpmiddelen
 • samenwerking met de zorgvrager en collega’s; het motiveren van de zorgvrager
 • bespreken van praktijkproblemen en zoeken naar oplossingen
 • transferbeleid en protocol
 • oplossingen ten aanzien van eigen houding en beweging oefenen

Transferspecialisten kunnen aanvullend getraind worden wat betreft:

 • didactische principes bij vaardigheidsonderwijs
 • observeren, geven van instructie en feedback
 • opzet van en werken met tilprotocollen

Activiteiten voor/in de transfercommissie, bijvoorbeeld:

 • maken van een communicatieplan
 • signaleren van knelpunten en het geven van adviezen
 • bijhouden van ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe technieken en hulpmiddelen

Doelgroep

Alle medewerkers in de intra- of extramurale gezondheidszorg, die te maken hebben met tillen/verplaatsen van mensen en voorwerpen.

Diploma/Certificaat

Aan de cursus is een certificaat van Fysiotherapie Andel verbonden.

Meer informatie

Telefoon 0183-441681
Email fysioandel@zonnet.nl