Kids

Kinderfysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van
kinderen tussen 0 en 18 jaar. Zo kunnen we aan elke leeftijdsgroep gerichte zorg bieden. De menselijke maat staat bij ons voorop. Wij bewegen ook uw kinderen tot bewegen!

Waarom kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen kan de motorische ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend van het gemiddelde zijn. Vermoedt u dat uw kind zich langzamer ontwikkelt of dat uw kind (erg) onhandig beweegt? Vraag advies!

Wanneer kinderfysiotherapie?

Bewegingsproblemen hebben veel invloed op het welbevinden van uw kind, lichamelijk maar ook sociaal bij het functioneren in een groep. Doordat uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met spelen op het schoolplein of in de gymles
niet mee komt met leeftijdgenootjes. De hulpvragen kunnen van velerlei aard zijn. U kunt met verschillende problemen bij onze kinderfysiotherapeut terecht voor behandeling van en advies over:

  • Kinderen met een vertraagde of afwijkende grove en/of fijne motoriek op verschillende leeftijden;
  • Begeleiding van kinderen met houterige motoriek (DCD);
  • Begeleiding van kinderen met cerebrale parese en spasticiteit;
  • Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische- en houdingsafwijkingen;
  • Kinderen met aangeboren aandoeningen;
  • Begeleiding van kinderen met ADHD/ Autisme spectrum stoornissen en een afwijkende motoriek;
  • Kinderen met een motorische achterstand ten gevolge van een chronische aandoening of ziekte;
  • Onbegrepen motorische stoornissen.

Per leeftijdsgroep zijn er andere indicaties voor fysiotherapie. Deze kunt u vinden via onderstaande link:

Indicaties per doelgroep

Speciale programma’s voor Kids

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

HCFS (KISS syndroom)
SlimFitKids
Zwembegeleiding

Onze kinderfysiotherapeut

Elianne Versluis