Training lage rug

Specifieke training lage rug training

In onze praktijk bestaat de mogelijkheid om specifieke trainingen te volgen voor nek- of schouderklachten, lage rug klachten, longproblemen of tegen Claudicatio (etalagebenen).

Training lage rug

Deze training richt zich op klachtenvermindering, houding en belastbaarheid van de rug. Deelnemers aan de lage rugtraining ervaren een positief effect op het niveau van de pijn. Het dagelijks functioneren wordt makkelijker. De groep bestaat uit maximaal 4 patiënten.


Indicaties lage rug training

  • Recidiverende lage rugklachten;
  • Chronische lage rugklachten;
  • Klachten lage rug na operatie, hernia, trauma.

Dinsdag/donderdag
(op aanvraag)

Begeleidende therapeut

Thomas van Erp