Slimfit Kids

Speciaal programma voor kinderen met overgewicht

Is uw kind zwaarder dan leeftijdgenoten? Heeft uw kind daar last van? SlimFitKids biedt een duurzame oplossing. SlimFitKids is een multidisciplinair programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Hoe werkt SlimFitKids?

Binnen het programma vormen de fysiotherapeut, de diëtist en de jeugdverpleegkundige een hecht team. Samen werken ze met u en uw kind aan een gezondere leefstijl. Zij stimuleren het plezier in bewegen. Daarnaast leert uw kind omgaan met moeilijke situaties en zijn of haar sociale vaardigheden te vergroten.

Groepstraining van zes maanden

Met SlimFitKids traint uw kind in een groep. De eerste drie maanden twee keer per week onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut en de laatste drie maanden één keer per week. De meerwaarde van het sporten en praten in een groep is dat de kinderen elkaar kunnen stimuleren, aanspreken en helpen. Ze kunnen gevoelens delen en zien ze dat andere kinderen tegen dezelfde problemen aanlopen. We vragen uw betrokkenheid door actief deel te nemen aan de drie ouderbijeenkomsten.