De eerste afspraak

Tijdens de intake brengen we uw klachten in kaart. Er vindt een vraaggesprek plaats en we voeren een lichamelijk onderzoek uit. De bevindingen uit het onderzoek worden met u besproken, en in overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Indien nodig nemen we, met uw goedkeuring, contact op met de (verwijzend) arts.

Dit alles wordt vastgelegd in een digitaal dossier, waarin u op verzoek altijd inzage heeft.

Wij vragen u vriendelijk bij het eerste bezoek mee te nemen; een handdoek, uw ID-kaart/paspoort en een eventuele verwijzing van de arts of specialist.